Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif (JKE) UiTM, Bil. 07/2015 telah meluluskan penubuhan Hab Media Kreatif dan Teknologi (Creative Media & Technology Hub) UiTM pada Mei 2015 dari ilham YB Dato' Seri Idris Jusoh, Menteri Pengajian Tinggi dan Ketua Pengarah Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi iaitu YBhg. Dato' Prof Dr Asma Binti Ismail.

Melalui aspirasi mereka, CMT Hub UiTM dijangka menjadi hab pembangunan untuk media kreatif dan teknologi di UiTM dan di rantau ASEAN, selaras dengan Dasar Industri Kreatif Negara, 

 • Mengintegrasikan ilmu media, seni dan kreatif sebagai pusat pemacu maklumat (pusat rujukan industri) yang mengalakkan nilai tambah melalui budaya teknologi inovasi dan pengkomersialan dalam penjanaan ekonomi kreatif yang mampan.
 • Memainkan peranan utama dalam Sektor Ekonomi Kreatif Negara.

5/1/2016 Penstrukturan semula GTAR menjadi Hab Media Kreatif & Teknologi

 

Majlis Pelancaran Hab Media Kreatif dan Teknologi (CMTHub) telah diadakan pada  22 September 2016 bertempat di ruang legar Dataran Menara SAAS dengan tema Creativity Beyond Possibilities  disempurnakan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia,  YB. Dato’ Seri Haji Idris Bin Jusoh.

Majlis Memeterai Perjanjian Persefahaman (MoU) juga diadakan pada 22 September 2016 di Anjung Sri Budiman iaitu

 • UiTM (CMTHUB) dengan NIKON (Malaysia) Sdn Bhd
 • UiTM (CMTHUB) dengan Persatuan Sukan Elektronik Malaysia
 • UiTM (CMTHUB) dengan Jabatan Muzium Malaysia

 

GTAR dipindahkan ke PTAR pada 1 Disember 2018.

 

Mesyuarat Majlis Eksekutif Universiti (MEU) Bil. 15/2019 bertarikh 3 Julai 2019 telah meletakkan Hab Media Kreatif dan Teknologi (CMTHub), Bahagian Web Media dan Bahagian Komunikasi Korporat di bawah pentadbiran Jabatan Komunikasi UiTM berkuatkuasa pada 1 Ogos 2019.

Perpindahan dan penempatan staf Bahagian Web Media ke CMTHub mulai 8 Ogos 2019.

 

Mantan dan Staf Sekarang

 1. Prof Madya Sulaiman Abd. Ghani, Pengarah (2015 - Mei 2017) Meninggal dunia pada 3 September 2018
 2. Prof Dr Hj Mustaffa Halabi Hj Azahari, Pengarah (Jun - Dis 2017)
 3. Prof Madya Ts Dr Azhar Bin Hj Abd Jamil, Pengarah (Apr 2018 – kini)
 4. Puan Aminah Rhapor, Timbalan Pengarah Kreatif Teknologi & Multimedia (2015)
 5. Dr Adzrool Idzwan Ismail, Timbalan Pengarah Media Teknologi & Aplikasi (2015)
 6. Dr Maszalida Hamzah, Tim. Pengarah (Kreatif & Multimedia) (2016 - Sep 2017) Meninggal dunia pada 10 Jun 2018
 7. Dr Masrur Bin Mohd Khir, Timbalan Pengarah I (Acara, Majlis & Pameran)(Okt 2017- kini)
 8. Prof Madya IDr Dr Mohd Zafrullah Hj Mohd Taib, Timbalan Pengarah II (Jaringan Industri & Perundingan)(Jan 2018 – kini)
 9. Puan Nor Lida Abu Hanifah, Timbalan Pendaftar (2015 - Jan 2017)
 10. Encik Ibrahim Bin Abd Ghani, Penolong Pendaftar Kanan (Feb 2017 - Sep 2018)
 11. Puan Siti Nurulhuda Hj Zainuddin, Penolong Pendaftar Kanan (1 Mac 2016 – 31 Julai 2020)
 12. Puan Roszainatul Haizan Binti Rusili, Kurator Kanan (2015 - 2018)
 13. Encik Mohd Nasir Bin Harun, Pegawai Penerbitan (2015 - 2018)
 14. Encik Mohd Azlee Jamaludin, Pegawai Eksekutif (2015 – kini)
 15. Encik Harun Al-Rashid Bin Bahrin, Penolong Kurator (2015 - 2018)
 16. Puan Shak Banon Yusof, Pelukis Grafik Tertinggi (2016 – kini)
 17. Cik Arrzafirah A. Rashid, Pembantu Penerbitan (2015 - 2017) 
 18. Puan Nik Faliziah Nik Hassan, Pembantu Tadbir (2015 - Ogos 2018)
 19. Puan Nur Hidayah Refingi, Pembantu Tadbir (Jan 2020 – kini)
 20. Encik Norrizan Bin Hasani, Pembantu Operasi (2015 - 2018)