Rujukan: Pekeliling Naib Canselor Bil 6 Tahun 2019 berkuat kuasa pada 1 Ogos 2019.