Melaksanakan setiap program dan aktiviti yang berlangsung serta berkait rapat dengan bidang kreatif, teknologi dan juga media.