kREATIVITI tanpa sempadan

Penubuhan Kreatif Media & Teknologi Hub (CMT) merupakan aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjadikan Universiti Teknologi MARA UiTM sebagai pusat perkembangan ilmu media kreatif dan teknologi serantau selari dengan dasar industri kreatif negara.

Facebook

Dapatkan infomasi terkini sambil berkenalan dengan ahli CMT!

Twitter

Dapatkan status terkini mengenai CMT !

Instagram

Koleksi gambar-gambar berkenaan aktiviti CMT !